Onderzoek: Op zoek naar onbenut talent op de arbeidsmarkt

Voor een populair-wetenschappelijke publicatie is professor Joop Schippers (Universiteit Utrecht) met een collega op zoek naar mensen, geboren vanaf 1955, die om een of andere manier buiten het arbeidsproces zijn komen te staan.

Te denken valt aan mensen die door een burn-out moeilijk aan de slag kunnen, mensen die na het verliezen van hun werk als gevolg van een reorganisatie of doordat hun contract niet verlengd is, merken dat het lastig is om betaald werk te vinden, wellicht door hun leeftijd of om wat voor reden dan ook. We zijn op zoek naar mensen die heel graag willen werken en het ook kunnen, maar aan wier diensten, ondanks hun ervaring en motivatie, geen behoefte is. 

In de interviews willen we onder andere ingaan op het (arbeids)verleden van de geïnterviewde, de overwegingen die een rol hebben gespeeld bij de keuzes in de loopbaan, het aanvaarden van een baan (of juist niet), eventuele privéomstandigheden die een rol gespeeld hebben. Maar ook: wat doen de geïnterviewden nu , bv. vrijwilligerswerk, zorgtaken of betaald werk als zzp’er en wordt dat als zinvol ervaren. 

WIE LEIDEN DIT PROJECT

Het project wordt uitgevoerd door prof. dr. Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht en mr. Antoinette Dop, onvrijwillig werkloos docent Engels en juristvertaler. Joop Schippers is één van de sleutelfiguren in de Future of Work hub van de Universiteit Utrecht en dit project past ook bij de “Inequality” stream van het onderzoeksthema Institutions for Open Societies. 

WIL JE MEEDOEN?

Stuur dan een e-mail met een korte biografische schets van niet meer dan ½ A-4 naar onbenut.talent@inter.nl.net met daarin de volgende gegevens:

  • Naam, leeftijd, woonplaats,
  • Hoogst genoten opleiding,
  • Laatste baan,
  • Huidige bezigheden
  • Jouw mening over deze situatie.

Discretie verzekerd, de projectleiders reageren altijd.